لطفا فایل ها را پس از دانلود از حالت فشرده خارج کنید

 

                        ABC  sample           Alphabets  games

       

                        Alphbet  song               fruit  activities     

 تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۴ | 21:50 | نویسنده : محمد علی راغب |

 

People   are   often  unreasonable ,  illogical  ,  and  self – centered ,

Forgive  them  any way

If  you  are  kind  ,  people  may  accuse  you  of  selfish  ,  ulterior  motives  ;

Be  kind  any way                                                       ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۴ | 17:31 | نویسنده : محمد علی راغب |
 

     درس یک               درس دو           درس سه 1              درس سه 2             درس چهار  

 

    درس پنج         درس شش 1         درس شش 2           درس هفت                 تصاویرتاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۴ | 17:9 | نویسنده : محمد علی راغب |
  فایل ها را پس از دانلود از حالت فشرده خارج کنید

 

    جلد و فهرست کتاب               درس یک           درس دو            درس سه    

 

    درس چهار           درس پنج           درس شش           تصاویرتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۴ | 22:54 | نویسنده : محمد علی راغب |
فلش آموزش حروف الفبا:

                               دانلود فایلتاريخ : جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ | 20:32 | نویسنده : محمد علی راغب |
نرم افزار زبان هشتم برای گوشی های اندروید به صورت صوتی و تصویری :

 

                      دانلود نرم افزار

 تاريخ : جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ | 17:40 | نویسنده : محمد علی راغب |